Food for thoughts

Tôi lại hỏi: Vậy theo anh một nhà khoa học có cần phải trở thành một nhà kinh doanh không? Câu trả lời vẫn là: Không! Anh giải thích: Đặc thù của ngành khoa học là cần sự tập trung và niềm đam mê nên một nhà khoa học giỏi không thể làm nhiều việc một lúc. Nếu một mình đóng 2 vai, tham cả 2 việc thì sẽ làm cho cả 2 việc bị yếu đi. Không thể nào vừa làm nghiên cứu khoa học vừa nghiền ngẫm các chiến lược kinh doanh. Nhà khoa học hãy làm tốt công việc của mình. Khi nhà khoa học có sản phẩm thì có thể bán hoặc liên kết với nhà kinh doanh có tâm huyết với khoa học công nghệ để đưa sản phẩm ra thị trường. Làm như thế, cả hai đều mạnh lên.

Source