Cooperation

Bill Gates cũng phải nhờ bạn đồng môn ở Harvard là Steve Ballmer mới phát triển Microsoft được. Không có Ballmer với IQ >135 thì Microsoft không thể hoàn thiện, máy vi tính không thể ra đời và đương nhiên là ko có VietPhD ngày hôm nay

Larry Page đang làm PhD in Data Mining ở Stanford, advisor của chú này là Terry Winograd (http://infolab.stanford.edu/~page/) point out hướng research để tạo ra hệ thống Page-rank, nền tảng ranking system của Google. Không có cái advice quý giá này thì chắc bây giờ Page cũng chả dám drop out (mà chắc gì bây giờ đã tốt nghiệp và đang vào VietPhD than vãn ôi sao mình là loser )

Tương tự khi nhắc đến Apple người ta nhắc đến Steve Jobs, cũng là một thằng drop-out, nhưng Apple 1 la do Steve Wozniak (UCBerkerley) tạo ra. Steve Jobs (great marketer) phải có Steve Wozniak(great engineer) thì mới balance được.

Kết luận:Thời đại này làm đếch gì có anh hùng đi lên từ bằng chỉ đôi chân mình, toàn phải team work cả. Mà team work thì dân PhD nói chung, và dân VNmese nói riêng, là kém không keyboard nào tả xiết.

Nguồn: http://vietphd.org/forum/showthread.php?t=3512&page=2