Nỗi buồn và niềm vui

Những điều làm bạn buồn lúc này có thể về sau nghĩ lại sẽ khiến bạn bật cười; những điều làm bạn cười lúc này có thể về sau bạn sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội để cười vì chúng nữa. Mỗi giai đoạn của cuộc đời luôn có những niềm vui, nỗi buồn riêng như vậy. Vì thế hãy cứ yên tâm, sẽ chẳng bao giờ hết lý do để mà cười thoải mái, cũng như chẳng có nỗi buồn nào theo đuổi mãi người ta.