Trẻ

Trong cuộc đời, sẽ có rất ít lần mình dám từ bỏ một vị trí, một cái lợi to đùng để làm điều mình thích, mình tin, nên hãy làm nó khi mình còn can đảm (và đủ trẻ người non dạ).