Chỉ là chuyện thường tình

Quá khứ dù có đẹp đến đâu cũng vẫn là khổ đau, đều đã thành chuyện cũ. Có những con người, những tình cảm, chỉ còn là thứ đồ cổ đối với mình. Một khi đã đào lên trên không khí, chỉ có thể hoặc hủy hoại hoặc rớt giá. Chỉ khi đào sâu chôn chặt trong lòng không bao giờ nhắc tới nữa, mới là cách trân trọng và giữ gìn tốt nhất đối với tình yêu niên thiếu thuần khiết không bao giờ gặp lại ấy.