Ý nguyện cuối của Alexander Đại Đế

Alexander Đại Đế khi sắp chết cho triệu tập các quan trong triều đình đến để truyền đạt ba ý nguyện cuối cùng của mình. Alexander Đại Đế phán rằng:

1 – Quan tài phải được khiêng đi bởi chính các vị ngự y giỏi nhất của thời đó.

2 – Tất cả các báu vật phải được rải dọc theo con đường dẫn đến mộ, và …

3 – Hai bàn tay phải được để lắc lư, đong đưa trên không, thò ra khỏi quan tài để cho mọi người đều thấy.

Một vị cận thần rất đỗi ngạc nhiên về những điều yêu cầu kỳ lạ này, và đã hỏi Alexander Đại Đế lý do tại sao lại muốn như thế.

Alexander Đại Đế đã giải thích như sau:

1 – Ta muốn chính các vị ngự y giỏi nhất phải khiêng quan tài của ta để cho mọi người thấy rằng một khi phải đối mặt với cái chết, thì chính họ (là những người tài giỏi nhất) cũng không có tài nào để cứu chữa.

2 – Ta muốn châu báu của ta được vung vãi trên mặt đất để cho mọi người thấy rằng của cải, tài sản mà ta gom góp được ở trên thế gian này, sẽ mãi mãi ở lại trên thế gian này (một khi ta nhắm mắt xuôi tay từ giã cõi đời).

3 – Ta muốn bàn tay của ta đong đưa trên không, để cho mọi người thấy rằng chúng ta đến với thế giới này với hai bàn tay trắng và khi rời khỏi thế giới này chúng ta cũng chỉ có hai bàn tay trắng.