Tôi là ai?

cuối cùng, tôi nghĩ con người ta khác nhau có lẽ chỉ ở cái tên.

bạn đừng nghĩ bạn là gì đặc biệt hay quan trọng với thế giới này, hay với bất kỳ ai. Hãy luôn nhớ rằng, bạn cũng giống như vạn vật cùng tồn tại trong khoảng thời gian này, đều thật sự nhỏ bé và hoàn toàn có thể thay thế.

có thể sẽ không quên được, nhưng hoàn toàn có thể thay thế. Hãy nhớ lấy.

cuối cùng, thứ duy nhất không thể thay thế và không thể bị lấy đi trong cõi đời này, chỉ là những kỷ niệm.

chỉ là những kỷ niệm.