Giới hạn

tôi vốn thích những người dám mạo hiểm trong cuộc sống, trong tình cảm. Thế nhưng, tôi cũng thích những người đủ dũng cảm dừng lại trước một người nào đó, dừng lại để không biến mình thành những người yêu.

bởi vì tôi hiểu, họ sợ mất đi một người bạn. Hiểu rằng nếu như có một người khiến bạn phải ngập ngừng giữa tình bạn và tình yêu, người ấy thật đặc biệt biết bao, và những người như thế không nhiều.

làm một người bạn, giữ trong nhau thứ tình cảm luôn tràn đầy và chẳng cần phải nói, ta sẽ đi được cùng nhau đến hết đời này. Còn làm một người yêu, có thể sẽ cuốn ta đi quay cuồng trong bão lốc, rồi cũng có ngày theo bão lốc tan đi.