Thâm cung nội chiến :)

Lời thoại hay nhất trong phim:

- An Xuyến hướng dẫn cung nữ mới, phải biết khôn khéo trong công việc: “Chủ nhân dặn dò ngươi làm việc, dù đã làm xong từ sớm, nhưng cũng phải đợi đến kỳ hạn mới trình báo, nếu không lần sau sẽ giao cho ngươi nhiều công việc hơn”.

- Lời răn dạy của Hoàng hậu (Trần Tú Châu đóng): “Ở hậu cung mỗi người một nửa, nhưng không thể độc chiếm một mình, mỗi người có thể tự phát huy sở trường, nhưng không thể trổ hết bản lĩnh”.

- An Xuyến hiểu rõ lòng người trong chốn hậu cung: “Trong hậu cung, có người nịnh hót ngươi nghĩa là người ta muốn lợi dụng ngươi, có người đối xử tốt với ngươi nghĩa là người đó muốn hại ngươi”.- Lời phát biểu của Như Phi khi danh tiết bị chà đạp: “Hậu cung đấu đá, giết người vô hình, không phải thi hành pháp kỷ, không có lửa làm sao có khói”. - “Tôi không có hứng thú làm Khổng Tước, bởi vì dục hỏa trùng sinh chỉ có Phượng hoàng”– Ý của Như Phi muốn nói là: làm đại sự thì phải biết cách lèo lái mọi việc.- Nhĩ Thuần nói: “Muốn lấy lòng cánh đàn ông, phương pháp hạ thừa là nhất nhất tuân theo ý người đó, phương pháp trung thừa là lúc xa lúc gần, phương pháp thượng thừa chính là để người đó tìm mà không được”.

- Lời giáo huấn của Như Phi: “Tự cho rằng mình thông minh, cũng phải xem đã thông minh như ta chưa?”.

- Hoàng hậu thường thất thủ trước Như Phi, nên đã thốt lên: “Muốn thắng thì phải học cách thua như thế nào!”.

- An Xuyến nói: “Người hèn hạ nhất trong thiên hạ không phải không có tình cảm, mà là lợi dụng tình cảm của người khác”