BIGBANG & Tween

Sáng nay đang coi Tonight của BigBang trên tv thì một em chai xinh xẻo nhìn cỡ cấp 2 khép nép chạy lại gần. Mình lăm le rờ mốt chuẩn bị chuyển kênh thì em thỏ thẻ : "TONIGHT HẢ BẠN?"

Trời ơi sức ảnh hưởng của BB đã lan rộng tới cỡ này xaoooooooooooo =]]]

xong em khép nép ngồi trên cầu thang coi BB trong khi mình chễm chệ trên ghế xa lông (em ngồi coi đáng iu quá nên cứ để em ngồi :-")

Bơ Bé Bỏng Ủa e đâu ra chui vô nhà mày vậy?
Dee Exx tới nhổ răng -> còn răng sữa -> chắc chưa dậy thì =]]