Vô cảm - Thủy Tiên

Vô cảm trước mùa gió mới

vô cảm trước đêm

vô cảm trước những lời tròn trịa và rỗng tuyếch của thiên hạ

vô cảm trước ta

vô cảm trước những gì đã cũ

vô cảm trước những gì vừa mới

ta trở nên thánh hóa

ta trở thành quán trọ

tất cả những con người…những lời nói

bỗng nhiên

biến thành khách lạ qua đường

và ta…

nhẹ hơn lông chim…